Punkty do niedzielnego kazania

Lekcja: 1 Kor 10, 6-13
Ewangelia: Łk 19, 41-47

Dom Boży miejscem modlitwy
Współczesne niewłaściwości
Szacunek dla miejsca świętego: zachowanie się i strój stosowny
Dusza i ciało świątynią Boga
Troska o czystość duszy:

– praca nad sobą
– cnota czystości
– spowiedź

Formuła spowiedzi
Kilka uwag uzupełniających
Wstawiennictwo Matki Bożej