Poranne ofiarowanie

Łatwo jest tej modlitwy nauczyć się pamięć. Kiedy klękamy i odmawiamy pacierz poranny, dobrze jest codziennie rano tymi prostymi słowami ponowić akt ofiarowania Panu Bogu siebie i wszystkich spraw danego dnia:

Myśli, słowa, sprawy moje
poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie sercem się oddaję,
coraz lepszym niech się staję.