Nie tylko Różaniec

Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca. A komu obowiązki stanu pozwalają, niech codziennie odmawia cały Różaniec, wszystkie trzy części – tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
Różaniec nie wystarczy. Trzeba czytać! W czasach zamętu powszechnego codzienna własna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów jest obowiązkiem naglącym. Duszy katolickiej drukowane nie szkodzi. Katolickie drukowane.