Nadzieja wieczności

„«I otrze Bóg wszelką łzę z oczu» ich i nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. I «siedzący na tronie» rzekł: Oto czynię wszystkie rzeczy nowe” (Ap 21, 4-5).