Nie jesteśmy obcymi!

Jakież subtelne przypomnienie – na zakończenie Oktawy Wszystkich Świętych i na początek święta Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Zbawiciela. Katolik niechże pamięta – z pokorą i wdzięcznością wobec Boga – co Apostoł Narodów przypomina:

Przeto już nie jesteście gośćmi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym sam Jezus Chrystus, i na Nim całe budowanie wzniesione, rośnie w przybytek święty w Panu, na Nim też i wy budujecie się razem na mieszkanie Boże w Duchu (Ef 2, 19-22).