Najważniejszy jest Pan Bóg

W całym wszechświecie
na świecie
w Kościele Katolickim
w duszpasterstwach katolickich

NAJWAŻNIEJSZY
JEST
PAN BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY

Jemu chwała
teraz i po wszystkie wieki wieków.
Amen.