Umiłowanie ciszy

Umiłowanie ciszy i milczenia będzie nam bardzo pomocne w prowadzeniu i pogłębianiu życia wewnętrznego. Msza Święta w rycie rzymskim ze znaczącym czasem milczenia daje nam optymalne warunki do wznoszenia duszy ku Panu Bogu. W codziennym rozkładzie dnia unikajmy przeładowania treściami rozmaitymi, które są dla nas zbędne. Umiłujmy ciszę. Umiłujmy milczenie.

Bo to mówi Pan, Bóg, Święty Izraela: “Jeśli się nawrócicie i uspokoicie się, zbawieni będziecie, w milczeniu i w nadziei będzie moc wasza” (Iz 30, 15).