O Bożych rządach (66-68)

Czy wśród aniołów porządki są czymś różnym od hierarchii?
Tak, wśród aniołów porządki są czymś różnym od hierarchii (z. 108, a. 2).
Na czym polega to rozróżnienie pomiędzy hierarchiami i porządkami wśród aniołów?
Polega ono na tym, że hierarchie ustanawiają różne zbiorowości aniołów, tworząc różne władztwa podlegające rządom Bożym, podczas gdy porządki ustanawiają różne klasy w każdej ze zbiorowości tworzącej hierarchię (tamże).
Ile jest porządków w każdej hierarchii?
W każdej hierarchii są po trzy porządki (tamże).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu