Ćwiczenie się w pamięci na obecność Bożą

Pomocne w zachowaniu w swojej duszy ducha modlitwy będzie ćwiczenie się w pamięci na obecność Bożą. Od czasu do czasu w ciągu dnia przypominam sobie i myślę o obecności Boga. Św. Teresa z Avili mówiła do sióstr: „I w kuchni także, wśród garnków i rondli, Pan jest z wami”.
Pracujmy w obecności Bożej. Wykonujmy swoje obowiązki w obecności Bożej. Myślmy o obecności Bożej!