Chrzest w sytuacji naglącej

Powinniśmy dobrze wiedzieć, jak w sytuacji naglącej poprawnie udzielić chrztu.
Należy trzykrotnie polać głowę wodą – tak, aby woda spływała po ciele (nie tylko dotknęła włosów).
W tym samym czasie (nie przed ani nie po) wypowiadamy słowa: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Chrztu może ważnie udzielić ktokolwiek, mężczyzna lub niewiasta, nawet niewierzący czy innowierca, byle tylko miał intencję czynienia tego, co czyni Kościół. Taką intencję powinien mieć każdy, kto chrztu udziela.