Z żywotu Św. Franciszka Borgiasza

Pod koniec życia papież św. Pius V zlecił Świętemu misję do państw Europy zorganizowania wyprawy wojennej przeciwko Turkom. Udał się św. Franciszek Borgiasz osobiście do Hiszpanii i Portugalii, by skłonić te państwa do wyprawy, co mu się też udało. Dzięki niemu doszło do zwycięskiej bitwy pod Lepanto 7 października 1571 roku, w której została zniszczona flota turecka.
Źródło: Ks. Wincenty Zaleski SDB, Święci na każdy dzień