Z większą trudnością

Jeśli się zbawi, z większą trudnością zbawi się ten, kto wybiera stan życia niezgodnie z Wolą Bożą.
Dusza prostolinijna modli się z pełną dyspozyjnością: Panie Boże, spraw, abym wybrał stan zgodny z Twoją najświętszą wolą. Pan Bóg da poznać swoją wolę.

Patrzcie więc, bracia, żebyście ostrożnie postępowali, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, czas okupując, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boga (Ef 5, 15-17).