O Bożych rządach (54-58)

Czy są różne hierarchie dla ludzi i aniołów?
Tak, dla ludzi na ziemi istnieje inna hierarchia niż dla aniołów (z. 108, a. 1).
Co oznacza „dla ludzi na ziemi”?
Oznacza to, iż w niebie ludzie zostaną przyjęci do hierarchii anielskiej (z. 108, a. 8).
Czy jest wielość w hierarchiach wśród aniołów?
Tak, jest wielość w hierarchiach wśród aniołów (z. 108, a. 1).
Ile jest tych hierarchii pomiędzy aniołami?
Są trzy hierarchie pomiędzy aniołami (tamże).
W jaki sposób te trzy hierarchie anielskie różnią się pomiędzy sobą?

Te trzy hierarchie anielskie różnią się według potrójnego sposobu poznania przyczyn i rzeczy związanych z rządami Bożymi (tamże).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu