Nabożeństwo dziękczynne za zwycięstwo nad Turkami pod Chocimem w r. 1621

Za Zygmunta III nawała turecka runęła na Polskę, lecz garstka rycerzy mężnie ją odparła pod Chocimem. Ponieważ zaś było rzeczą widoczną, iż «w niebezpieczeństwach naszych Bóg dawne swe cuda wznowił», król wyjednał u Stolicy świętej dziękczynne nabożeństwo po wsze czasy za to zwycięstwo.
Obchód liturgiczny: 10 października.
Żródło: Mszał Rzymski, 1949