O Bożych rządach (50-53)

Co zatem oznacza użycie tego terminu: „święta władza”?
„Święta władza” w sposób pełny i doskonały opisuje całą wielość stworzeń rozumnych, powołanych do tego, by mieć udział w rzeczach świętych pod rządami Boga, najwyższego Władcy i suwerennego Króla tej całej wielości (z. 108, a. 1).
Czy zatem jest tak, że istnieje tylko jedna święta władza i jedna hierarchia w świecie przez Boga rządzonym?
Tak, biorąc pod uwagę świętą władzę Boga, najwyższego Władcy i suwerennego Króla wszystkich stworzeń rozumnych, którymi rządzi, istnieje tylko jedna święta władza i jedna hierarchia obejmująca aniołów i ludzi (tamże).
W jaki zatem sposób i w jakim sensie mówimy o wielu hierarchiach, szczególnie jeśli chodzi o świat duchów czystych, czyli świat aniołów?
W ten sposób, że z punktu widzenia wielości uporządkowanych pod Władcą władza jest podzielona według tego, w jaki sposób te wielości mają być rządzone przez Władcę (tamże).
Jaki można podać przykład takiego rozróżnienia w odniesieniu do rzeczy ludzkich?
Można podać taki, iż pod władzą jednego króla znajdują się różne miasta i prowincje, które są rządzone przez różne prawa i różnych ministrów (tamże).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu