Kościół katolicki jest nieomylny

W okolicznościach wysoce niefortunnych, kiedy przypisuje się Kościołowi błędy i herezje, przypominajmy sobie i innym często katolicką doktrynę o nieomylności Kościoła. Błędy i herezje nie pochodzą od Chrystusowego Kościoła!

Czy Kościół może się mylić w tym, co nam podaje do wierzenia?
Nie, Kościół nie może się mylić w tym, co nam podaje do wierzenia, gdyż zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa cieszy się nieustanną pomocą ze strony Ducha Świętego.
Czy Kościół katolicki jest zatem nieomylny?
Tak, Kościół katolicki jest nieomylny, a więc ten, kto odrzuca orzeczenia Kościoła, ten traci wiarę i staje się heretykiem.
Katechizm katolicki św. Piusa X