O Bożych rządach (45-50)

Jaki można podać przykład podobnego podporządkowania w tym działaniu jednych duchów czystych na drugie w celu przekazania światła zstępującego od Boga na aniołów?
Można to porównać do rzeki światła, która wartko spływa z jednego progu skalnego na drugi, a która jest zasilana wodą z jeziora położonego na szczycie góry.
Czy to podporządkowanie aniołów przekłada się na to, że istnieją różne ich grupy?
Tak, to podporządkowanie aniołów przekłada się na to, że istnieją różne ich grupy (z. 108).
Ile jest rodzajów tych różnych grup?
Są dwa rodzaje grup.
Jak nazywają się te dwa rodzaje grup, które funkcjonują w tym podporządkowaniu aniołów pomiędzy sobą?
Nazywamy je hierarchiami i porządkami albo też chórami aniołów (tamże).
Co należy rozumieć poprzez słowo „hierarchia”?
Słowo „hierarchia” jest pochodzenia greckiego i oznacza „świętą władzę”, a „władza” oznacza tu dwie rzeczy: samego władcę oraz wielość podporządkowaną władcy (z. 108, a. 1).
Co zatem oznacza użycie tego terminu: „święta władza”?
„Święta władza” w sposób pełny i doskonały opisuje całą wielość stworzeń rozumnych, powołanych do tego, by mieć udział w rzeczach świętych pod rządami Boga, najwyższego Władcy i suwerennego Króla tej całej wielości (tamże).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu