O Bożych rządach (42-45)

Czy to światło Boże jest przekazywane duchom czystym w sposób stopniowy i uporządkowany?
Tak, to światło Boże jest przekazywane duchom czystym w sposób stopniowy i uporządkowany.
Co należy rozumieć przez to, że światło Boże jest przekazywane duchom czystym w sposób stopniowy i uporządkowany?

Należy przez to rozumieć, że Bóg przekazuje to światło najpierw tym, którzy są mu bliżsi, a ci z kolei dalej, do innych aniołów, według porządku, od najwyższych aż do ostatnich w hierarchii; i to w ten sposób, że działanie tych pierwszych jest przekazywane tym ostatnim poprzez tych, którzy są pomiędzy nimi (z. 106, a. 2).
Istnieją zatem w tym uporządkowaniu działania jednych duchów czystych na drugie w celu przekazania światła zstępującego od Boga na aniołów ci aniołowie, którzy są pierwsi, następni i ostatni?
Tak, w tym uporządkowaniu działania jednych duchów czystych na drugie w celu przekazania światła zstępującego od Boga na aniołów są aniołowie, którzy są pierwsi, drudzy i ostatni (z. 108, a. 2).
Jaki można podać przykład podobnego podporządkowania w tym działaniu jednych duchów czystych na drugie w celu przekazania światła zstępującego od Boga na aniołów?
Można to porównać do rzeki światła, która wartko spływa z jednego progu skalnego na drugi, a która jest zasilana wodą z jeziora położonego na szczycie góry.
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu