O Bożych rządach (39-41)

Czy działania jednych stworzeń na drugie istnieją w świecie czystych duchów, czyli w świecie aniołów?
Tak, w świecie czystych duchów, czyli w świecie aniołów, istnieją działania jednych stworzeń na drugie.
Jakim terminem należy określić to działanie jednych duchów na drugie?
Nazywa się to oświecaniem (z. 106, a. 1).
Dlaczego nazywa się oświecaniem działanie jednych duchów czystych na drugie?
Dlatego, że duchy czyste oddziałują jedne na drugie wyłącznie w celu przekazania światła otrzymanego od Boga, które to światło dotyczy Jego rządów (tamże).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu