Z Kodeksu Prawa Kanonicznego

Can. 188. — Ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus: (…) 4.o A fide catholica publice defecerit.
Kan. 188. — Na skutek milczącej rezygnacji, uznanej z mocy samego prawa, wakują tym samym wszystkie urzędy i bez żadnego oświadczenia, gdyby duchowny: (…) 4.o Odpadł publicznie od wiary katolickiej.