Święty obowiązek niedzielny

Pierwsze przykazanie kościelne «W niedziele i święta obowiązkowe brać udział we Mszy Świętej» nakazuje nam, abyśmy pobożnie brali udział we Mszy Świętej we wszystkie niedziele i w święta obowiązkowe (…).
Określenie «dzień Pański» oznacza dzień poświęcony Panu Bogu, to znaczy przeznaczony przede wszystkim na służbę Bożą (…).
Świadome łamanie przykazań kościelnych w poważnych sprawach jest grzechem ciężkim.

Katechizm katolicki św. Piusa X