O Bożych rządach (33-35)

Czy stworzenia przez swe działania w stosunku do innych stworzeń są w stanie być przyczyną pewnego konkretnego zła?
Tak, stworzenia, przez swe działania w stosunku do innych stworzeń, są w stanie być przyczyną pewnego konkretnego zła. Dzieje się to zarówno w porządku fizycznym, jak i w porządku moralnym, gdyż mogą one zakłócić pewnien konkretny porządek wśród stworzeń, albo też wśród różnych rzeczy, które podlegają wyrokom i zamiarom Bożym (z. 103, a. 8, ad 1).
Czy to konkretne zło pojawia się wbrew porządkowi rządów Bożych?
Nie, to konkretne zło nie pojawia się wbrew porządkowi rządów Bożych jako takich.
Dlaczego to konkretne zło nie pojawia się wbrew porządkowi rządów Bożych jako takich?
Dlatego, iż Bóg jest tak bardzo potężny, że to konkretne zło podporządkowuje porządkowi wyższemu, którego mocą Bóg posługuje się dla uzyskania dobra wspólnego (tamże; z. 19, a. 6; z. 23, a. 5, ad 3).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu