O Bożych rządach (32)

Czy jest niemożliwe, by zaistniał jakiś nieporządek w działaniu jednych stworzeń na drugie, w ramach działania stworzeń jako instrumentów Boga w Bożym rządzeniu światem?
Tak, gdyż zawsze ich działanie, jakiekolwiek by ono było, jest skierowane na wspomaganie dobra świata stworzonego i podlega najwyższemu działaniu Boga (a. 103, a. 8, ad 1, 3).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu