Program modlitwy codziennej!

Elevátio méntis in Déum. – Wzniesienie umysłu do Boga (Św. Tomasz z Akwinu).

Modlitwa jest wzniesieniem umysłu do Boga, aby oddać Mu cześć, aby Mu wyrazić podziękowanie i aby Go poprosić o to, czego potrzebujemy.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X

Uczyńmy rozkład swojej modlitwy codziennej. Nie skąpy, ani nie przesadny. I – jeśli nie staną na przeszkodzie poważne powody – starannie dochowujmy mu wierności! – więcej