Czyste źródła życia duchowego

W  obecnym momencie dziejowym, który, z punktu widzenia pogmatwania religijnego w strukturach kościelnych, prawdopodobnie nie ma sobie równego w skali dwóch tysięcy lat – nie powinniśmy zniechęcać się, ani zaniedbać najważniejszej troski i pilnej jej realizacji: uświęcenia i zbawienia własnej duszy. Bardzo ważne jest, abyśmy cierpliwie poznawali kwestie dotyczące życia duchowego.
Nie potrzeba nikogo przekonywać, że te zagadnienia są aktualnie przedstawiane bardzo rozmaicie, a ujęcia często odbiegają od ortodoksji katolickiej i obiektywnego fundamentu: katolickiego depozytu wiary. Jeśli zatem chcemy życie duchowe prowadzić zgodnie z Wolą Bożą, sięgajmy do treści pewnych, aby pouczenie, które zdobywać będziemy, było dla nas niezawodnym drogowskazem Prawdy, która – przyjęta i realizowana – doprowadzi nas bezpiecznie do wysokich stopni uświęcenia i do zbawienia naszej duszy, za wzorem Świętych.
J
ednym z dzieł, które w tym zakresie będzie nam wielką pomocą, jest obszerna praca o. Réginalda Garrigou-Lagrange OP Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie. Niespieszna i wnikliwa lektura tego znamienitego dzieła poprowadzi nas, w oparciu o katolicki fundament doktrynalny, po drogach nawrócenia, oświecenia i zjednoczenia naszej duszy z Bogiem.
Może nie byłoby przesadą stwierdzenie, że wspomniane opracowanie jest aktualnie na polskim rynku najlepszym i najbardziej wiarygodnym panoramicznym kompendium, przedstawiającym po katolicku zagadnienia dotyczące życia duchowego. Czytajmy – niespiesznie, mądrze, pilnie! Książka dostępna w naszej kruchcie strategicznej. – więcej