Poddać umysł pod posłuszeństwo Chrystusowi!

Największy autorytet całej historii ludzkości to Pan nasz Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Prawda!
Jest przejawem mądrości, gdy Prawdę decydujemy się poznawać i według niej układać swoje życie – poddać umysł pod posłuszeństwo Chrystusowi! – więcej