Wymaganie i pomoc

Pan Bóg wymaga i pomaga.
Współpraca z łaską! Trzeba się pilnie starać wypełniać wolę Bożą i o pomoc Bożą (łaski uczynkowe) w jej wypełnianiu trzeba Pana Boga prosić – ufnie, cierpliwie, wytrwale.
Pan Jezus zapewnia: Proście, a otrzymacie (J 16, 24).