O Bożych rządach (13)

Co Bóg musiałby uczynić, aby wszystkie byty przestały istnieć?
Wystarczyłoby, aby odwołał swoją wolą, by one istniały oraz by nadal, w każdym momencie, otrzymywały od Niego swoje istnienie (z. 104, a. 3).

Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu