O Bożych rządach (10-11)

Co to oznacza, że to sam Bóg utrzymuje w istnieniu wszystkie stworzone przez siebie byty?
Oznacza to, że to, co jest u podstawy wszystkich bytów we wszechświecie, oraz to, co powoduje, że wszystkie uczestniczą w istnieniu, jest dane bytom poprzez bezpośrednie działanie Boże (z. 104, a. 1).
Czy to zachowanie w istnieniu wszystkich bytów jest właściwe Bogu, który jest stwórcą wszystkiego?
Tak, to zachowanie w istnieniu wszystkich bytów jest właściwe Bogu, który jest stwórcą wszystkiego, z tego powodu, iż zarówno stworzenie, jak i utrzymywanie w istnieniu są wprost i bezpośrednio efektem właściwym działania Boga (z. 104, a. 1, ad. 4; z. 8, a. 1).

Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu