O Bożych rządach (7)

Dlaczego użyte zostało określenie „w obecnym porządku rzeczy”?
Użyte zostało z tej przyczyny, że z tego, iż Bóg jest nieskończony i wszechmocny, wynika, że żaden porządek stworzony, nieważne jak doskonały by był, nie jest w stanie równać się mocy Boga.

Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu