O Bożych rządach (6)

Czy może istnieć coś, co byłoby poza Bogiem i byłoby większe i doskonalsze niż ten porządek wszechświata stworzonego, zachowywanego w istnieniu oraz rządzonego przez Boga?
Nie, nie może istnieć w obecnym porządku rzeczy nic większego i doskonalszego, poza Bogiem samym, niż ten porządek wszechświata stworzonego, zachowywanego w istnieniu i rządzonego przez Niego (z. 25, a. 5, 6).

Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu