Gorliwość kaznodziejska św. Mikołaja z Tolentynu

O świętym Mikołaju z Tolentynu pisze hagiograf: „Codziennie miewał jedno, a nawet kilka kazań, zachęcając grzeszników do skruchy, słabych do poprawy i wytrwałości, nabożnych do większej czci i miłości Boga”.