Dokumentujmy!

W miejscach, w których odradza się katolicki kult i katolicka wiara, sprawą nie do przecenienia jest dokumentowanie tego dobra, które się w tym zakresie dzieje.
Rzetelna dokumentacja będzie świadectwem naszej wiary pośród czasów powszechnego odstępstwa.
Rzetelna dokumentacja zabezpieczy także czynione dobro przed interpretacjami oszczerców, intrygantów i relatorów fałszujących. Ukaże w prawdzie – obiektywnie – jak się sprawy miały.
Nie żałujmy czasu na dokumentację! Jeśli Pan Bóg pozwoli, po latach okaże się ona materiałem źródłowym nie do przecenienia! – więcej