Decyzje i konsekwencje

O ileż mniej błędnych i szkodliwych decyzji podejmowałyby dusze, gdyby najpierw zapytały o zdanie roztropnego katolickiego duchownego.
Bywa, że dusze podejmują błędne decyzje i ponoszą szkodliwe ich konsekwencje, nie dlatego, że katolickiego duchownego nauczającego po katolicku posłuchały, lecz dlatego, że NIE posłuchały.