O Bożych rządach (4)

Dlaczego celem całego wszechświata, który Bóg uczynił, zachowuje w istnieniu i którym rządzi, jest On i Jego chwała?
Jest tak dlatego, że Bóg we wszechświecie kieruje wszystkimi rzeczami, które stworzył i zachowuje w istnieniu, tak aby się objawiło i stało się jasnym, także w porządku tego świata stworzonego, to, co jest w umyśle i woli Tego, który ten świat uczynił, zachowuje w istnieniu i nim rządzi.
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu