Actualia mobilizujące

Bądźmy spokojni, mężni i wytrwali. Ufajmy Bogu i idźmy drogą katolickiej wiary, apostolskiej wiary, z autorytetem krzewionej przez następców świętego Piotra przez wieki. Poznawajmy tę wiarę, słuchając sercem uważnym nauczania katolickich duchownych i czytając codziennie i z uwagą tradycyjne katolickie katechizmy, żywoty świętych i tradycyjne katolickie pouczenia duchowe.
Panu Bogu należy dziękować za to, że przybywa osób duchownych, i osób zakonnych, i osób świeckich, które za łaską Bożą wyraźnie rozpoznają wiarę katolicką i potrafią ją odróżnić od doktryn fałszywych i zwodniczych, z uporem już kilkadziesiąt lat wciskanych w struktury kościelne. W Kościele Katolickim nie obowiązuje reguła posłuszeństwa poleceniom i decyzjom, które wiarę katolicką, kult katolicki i katolicką moralność niszczą i zmieniają.