Św. Wawrzyńcze, módl się za nami.

Św. Wawrzyniec, diakon i męczennik, umierał w Rzymie w r. 258, na rozżarzonej kracie, za panowania cesarza Waleriana.
Św. Augustyn pisze, że jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze św. Wawrzyńca.
Prudencjusz, największy poeta starożytnego chrześcijaństwa, pisze, że śmierć św. Wawrzyńca zadała cios bałwochwalstwu, które odtąd zaczęło chylić się ku upadkowi aż do ostatecznego zwycięstwa Chrystusowego Kościoła.
Król Hiszpanii, Filip II, ku czci św. Wawrzyńca wystawił słynny Escorial w postaci kraty (swój pałac) w pobliżu Madrytu.

za: Ks. Wincenty Zaleski SDB, Święci na każdy dzień