Odpowiedzialność za słowo (81)

Czym jest pochlebstwo?
Pochlebstwo jest grzechem, który polega na oszukiwaniu kogoś przez kłamliwe pochwały, aby uzyskać w ten sposób jakieś korzyści.
Katechizm katolicki św. Piusa X