Odpowiedzialność za słowo (80)

Czym jest fałszywe oskarżenie?
Fałszywe oskarżenie jest grzechem, który polega na złośliwym przypisywaniu komuś wad i braków, których ta osoba nie posiada.
Katechizm katolicki św. Piusa X