Odpowiedzialność za słowo (79)

Czym jest obmowa albo umniejszanie czyjegoś znaczenia?
Obmowa albo umniejszanie czyjegoś znaczenia jest grzechem, który polega na ujawnianiu grzechu innej osoby bez wystarczającego powodu.
Katechizm katolicki św. Piusa X