Odpowiedzialność za słowo (78)

Czego zakazuje ósme przykazanie Boże: «Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu»?
Ósme przykazanie Boże: «Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu» zakazuje składać fałszywego świadectwa przed sądem, a także zakazuje obmowy, umniejszania czyjegoś znaczenia, fałszywych oskarżeń, pochlebstwa, pochopnych sądów i podejrzeń, a także wszelkiego kłamstwa.
Katechizm katolicki św. Piusa X