Kochajmy Kościół Katolicki!

Nieodpowiedzialna lub nieświadoma publicystyka oskarża Kościół o zło, o szkodliwe zmiany, o błąd i grzech.
My trzymajmy się wiernie Credo i powtarzajmy: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Kościół Katolicki, założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na Piotrowej Opoce (zob. Mt 16, 18), jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Kościół Katolicki jest nieomylny.
Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za niego (Ef 5, 25). I my miłujmy Kościół święty – Matkę naszą. Wierzmy w Kościół i wierzmy Kościołowi!

A co do zła, szkodliwych zmian, błędu i grzechu, to nie Kościół jest ich sprawcą, lecz ludzie: są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową (Ga 1, 7).

Kard. Rafael Merry del Val. Matka przyszłego kardynała wspominała że, gdy jako chłopcu wyjaśniała mu znaczenie papieskiej nieomylności, postanowiła go sprawdzić. Biorąc książkę oprawioną w czarny materiał, spytała go: „Rafale, gdyby papież powiedział, że oprawa tej książki jest biała, co ty na to?”. Po chwili zastanowienia chłopiec odpowiedział: „Mamo, papież nie byłby w stanie powiedzieć takiej bzdury” – wykazując tą odpowiedzią przenikliwość i wielką inteligencję (f).