Níhil innovétur, nísi quód tráditum est.

Św. Stefan I, papież i męczennik, pisał do św. Cypriana: «Níhil innovétur, nísi quód tráditum est» (Niech nie wprowadza się niczego, co nie zostało przekazane tradycją). W stosunku do norm liturgicznych Kościół Rzymski zawsze zachowywał tę zasadę. Innowacje o charakterze oczywistego zerwania z tradycją zawsze były odrzucane przez Kościół Rzymski.
Ta reguła i ta praktyka niech nas umocnią w wierności w wierze naszych ojców, wierze katolickiej – jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie.