Dwa cele duszpasterstwa katolickiego

Wybierając się do duszpasterstwa rzymskokatolickiego, miejmy wyraźnie na uwadze dwa elementarne cele:

Przybiegam na Mszę Świętą, aby oddać chwałę Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i aby uświęcić swoją duszę.