„Wykonajmy to, co nam nakazał, żebyśmy nie pragnęli z bezwstydnym czołem tego, co obiecał”!

Niektórzy czasem mówią groteskowo: Katolicyzm nie działa. Nie wiadomo, co dokładnie mają na myśli. Może spodziewali się cudów, które nie nastąpiły.
A jaka jest prawda? Wiara katolicka jest prawdziwa, jest jedyną wiarą dającą zbawienie i angażuje rozum i wolną wolę człowieka.
W Komentarzu do Ewangelii św. Jana (Traktat 34, 8-9) św. Augustyn pisze:

Pan powiedział krótko: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia”. W słowach tych kryje się równocześnie nakaz i obietnica. Wykonajmy to, co nam nakazał, żebyśmy nie pragnęli z bezwstydnym czołem tego, co obiecał, i żeby nam nie powiedział na swoim sądzie: „Czy zrobiłeś to, co nakazałem, by domagać się tego, co przyobiecałem?”

Powyższe słowa są także doskonałą odtrutką na nadużywany przez ostatnie kilkadziesiąt lat temat miłosierdzia.