Z naszej kruchty strategicznej

Nie wystarczy zdobywać wiedzę i poznawać coraz lepiej katolicki depozyt wiary. Należy według zdobywanej wiedzy swoją duszę „organizować” w odniesieniu do Pana Boga, bazując na cnotach teologicznych – wierze, nadziei i miłości – co jest sednem życia duchowego.
Bardzo ważne jest, abyśmy życie duchowe prowadzili w oparciu o katolicką doktrynę. Doskonały podręcznik autorstwa o. Réginalda Garrigou-Lagrange OP podaje nam bogate spektrum kwestii dotyczących życia duchowego, przywołując katolickie autorytety i nieomylną doktrynę katolicką. W czasach zamętu powszechnego i mnogości propagowanych nurtów duchowości niekatolickiej proweniencji, treści tutaj zawarte okażą się dla nas wysoce pożyteczne, porządkujące i mobilizujące do prowadzenia życia duchowego według Woli Bożej. – więcej