Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 23.07.2023

Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 23.07.2023

Lekcja: Rz 8, 12-17
Ewangelia: Łk 16, 1-9

Na drodze ku wieczności
bądźmy wiernymi zarządcami dóbr
otrzymanych od Boga!

Pobierz »