Matczyna troska niezawodna

Słuchajmy, co mówi św. Bernard, aby nas zachęcić do tego nabożeństwa: „Jeśli Ona cię wspiera,  nie upadniesz; jeśli cię osłania, nie będziesz się lękał; jeśli cię poprowadzi, nie zmęczysz się; jeśli ci łaskawą, dotrzesz do portu zbawienia”.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny