Historia sanctorum magistra vitae

Jeśli historia naszego życia jest naznaczona ciężkimi grzechami i błędami, podejmijmy quam primum zbawienną decyzję nawrócenia i konsekwentnie wytrwajmy na drodze dobra i łaski – aż do wysokich stopni świętości. Nie są to perspektywy niedosiężne. Z pomocą Bożej łaski – możliwe. Święta powinność! – więcej