Odpowiedzialność za słowo (60)

Czego zakazuje drugie przykazanie Boże: „Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego nadaremnie?”
Drugie przykazanie Boże: „Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego nadaremnie” zakazuje nam: 1) Wzywać bez uszanowania imienia Bożego. 2) Bluźnić Bogu, Najświętszej Maryi Pannie lub świętym. 3) Składać fałszywe, zbędne lub niedozwolone przysięgi.
Katechizm katolicki św. Piusa X